Header

Specijalističke strukovne studije

Trening u vrhunskom sportu

Svrha i uloga

trening u vrhunskom sportu
Svrha i uloga studijskog programa Trening u vrhunskom sportu temelji se na tome da su samo visokoškolovani kadrovi sa odgovarajućom specijalizacijom sposobni da doprinesu daljem usavršavanju tehnologije i metodike rada u oblasti sporta, a posebno efikasnog programiranja i unapređenja sportskog treninga u vrhunskom individualnim i ekipnim sportovima. Usavršavanje tehnologije i metodike rada u vrhunskom sportu zasnovano je na visokostručnim i naučnim saznanjima koje se uspešno implemetiraju u svakodnevnu praksu.