Header

Osnovne strukovne studije

Sport i rekreacija

sport i sportska rekreacija

Sport i rekreacija

Undergraduate vocational studies - Sport and Recreation

Studijski program Sport i rekreacija traje tri godine (6 semestara) sa ukupno 180 ESPB i sadrži sve potrebne elemente utvrđene pravilima za akreditaciju studijskih programa prvog nivoa visokog obrazovanja.

  • Kroz vrhunske nastavne sadržaje, studenti će steći teorijska, stručna i praktična znanja u oblasti treninga u sportu i sportskoj rekreaciji.
  • Obavezni predmeti koje će studenti slušati tokom studija su u direktnoj funkciji realizacije ciljeva programa, dok izborni predmeti omogućavaju dalje usavršavanje u ponuđenim oblastima.
  • Po završetku studijskog programa Sport i rekreacija, student stiče stručno zvanje Trener.