Header

Osnovne strukovne studije

Ciljevi

sport i sportska rekreacija
Ciljevi studijskog programa Sport i rekreacija su:

 • Sticanje opšteg teorijskog i praktičnog znanja u oblasti treninga u sportu i sportskoj rekreaciji, koje će biti upotrebljeno za razumevanje, evaluaciju i unapređenje relevantnih potreba za ove oblasti.
 • Osposobljavanje studenta i budućeg trenera:
  • za primenu savremene trenažne tehnologije i metodike u treningu u sportu i sportskoj rekreaciji.
  • da samostalno planira, programira, upravlja, kontroliše i vodi trenažni proces u sportu i sportskoj rekreaciji.
  • da vrši kvalitativne analize sportskih tehnika i da ih implementira u trening
  • da primenjuje osnove sportske dijagnostike, kao i da stečena znanja permanentno usavršava i inovira, tj. da kreira trenažni proces.
  • da kroz sažimanje svih teorijskih, stručnih i naučnih informacija kreira ekspertski sportski sistem i da razvija sposobnost za samostalnu sociološku i psihološku pripremu profesionalnih sportista i rekreativaca.
 • Kontinuirano obrazovanje i razvoj svesti o važnost inkorporacije i propagiranja sporta, rekreacije i aktivnog odmora kao bitnog segementa zdravog života.
 • Poznavanje institucionalnih struktura u sportu i sportskoj rekreaciji (upravnih tela, članstva u sportskim organizacijama, medija i javnih institucija nadležnih za sport i sportsku rekreaciju, sponzorstava, volonterskih i drugih organizacija) i sposobnost da se sve to implemetira u društveni kontekst.