Header

Osnovne strukovne studije

Ishod

sport i sportska rekreacija
Ishod učenja neposredno proizilazi iz svrhe i ciljeva studijskog programa Sport i rekreacija:

  • Treneri vladaju opštim teorijskim znanjima iz različitih oblasti u kontekstu koji je vezan za sport i sportsku rekreaciju koja su neophodne za razumevanje i realizaciju trenažnog procesa.
  • Treneri primenjuju i promovišu stečena znanja iz oblasti savremene tehnologije i metodike treninga u sportu i sportskoj rekreaciji u različitim sportskim disciplinama i kategorijama, i samostalno planiraju, programiraju i realizuju treninge.
  • Treneri vladaju znanjima iz oblasti sportskog prava i mendžmenta u sportu i sportskoj rekreaciji, sportskim organizacijama i događajima, i kao takvi mogu biti uključeni u različite sfere javnog i društvenog života.
  • Treneri su svesni važosti kontinuiranog obrazovanja i inkorporacije i propagiranja sporta, sportske rekreacije i aktivnog odmora kao bitnog segementa zdravog života svakog savremenog društva.