Header

Osnovne strukovne studije

Kompetencije

sport i sportska rekreacija
Kompetencije koje studenti stiču savladavanjem studijskog programa Sport i rekreacija su:

 • Postaju reflektivni i refleksivni mislioci, sposobani za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje odluka.
 • Sposobni su za timski rad.
 • U stanju su da ponude specifične profesionalne sposobnosti, ali i da znaju kako da uče i da se prilagođavaju promenljivim okolnostima.
 • U stanju su da identifikuju svoje snage i slabosti i znaju kako da planiraju i upravljaju svojim ličnim razvojem i razvojem svoje karijere.
 • Animacija, selekcija i usmeravanje sportista i rekreativaca, organizovanje redovnih zdravstvenih kontrola i testiranje sportista i rekreativaca.
 • Uzimaju u obzir potrebe sportista i rekreativaca (pojedinaca i timova) i obezbeđuju efektivan i kontinuiran razvoj.
 • Utvrđuje ciljeve i zadatke treninga i realizuje trening.
 • Sposobnost da planiraju trenažni proces pojedinaca i timova u različitim sportskim disiplinama i kategorijama.
 • Vode sportiste i rekreativce i/ili sportske timove u uslovima treniranja i takmičenja, učestvuje u neposrednoj pripremi i organizaciji treninga i takmičenja.
 • Utvrđuje motoričke, morfološke psihološke i sociološke karakteristike sportista.
 • Učestvuju u radu sportskog kluba, tako što primaju i daju informacije sportistima i drugim zainteresovanim subjektima.
 • Analiziraju i razumeju situaciju u sportskoj organizaciji i definišu programe, projekte, događaje i aktivnosti.
 • Analiziraju rezultate rada, planiraju i formiraju izveštaje i donose zaključke.