Header

Osnovne strukovne studije

Spisak predmeta

sport i sportska rekreacija
U tabeli je prikazan spisak predmeta po semestrima za studijski program Sport i rekreacija.

RBŠifraPredmetStatusTipPredavanjaVežbeESPBP+V

Prva godina

Prvi semestar
1fssr1116Filozofija i sociologija sporta i sportske rekreacijeobavezniakademsko obrazovni2264
2pps1119Pedagogija i psihologija sportaobavezniakademsko obrazovni3396
3eng1113Engleski jezik 1obavezniakademsko obrazovni1132
4iss1139Informatika sa statistikom u sportuobaveznistručno aplikativni3396
Izborna grupa 1 (bira se 3 ESPB)
5iso1213Istorija sporta i olimpizamizborniakademsko obrazovni1132
5rssr1213Ritmične i plesne strukture u sportu i rekreacijiizborniakademsko obrazovni1132
10103020
Drugi semestar
6eng2123Engleski jezik 2obaveznistručni1132
7fan2129Funkcionalna anatomijaobaveznistručni3396
8bis2129Biohemije sportaobaveznistručni3396
9spp2123Sportsko pravoobaveznistručni1132
Izborna grupa 2 (bira se 6 ESPB)
10mssr2226Menadžment u sportu i sportskoj rekreacijiizbornistručni2264
10mso2226Menadžment sportskog objektaizbornistručni2264
10msd2226Menadžment sportskog događajaizbornistručni2264
10103020
20206040

Druga godina

Treći semestar
1fssr3126Fiziologija sporta i sportske rekreacijeobaveznistručni2264
2tta3129Teorija treninga sa antropomotorikomobaveznistručni3396
3eng3133Engleski jezik 3obaveznistručni1132
Izborna grupa 3 (bira se 12 ESPB)
4tmtis3236Tehnologija i metodika treninga - individualni sportoviizbornistručno aplikativni2264
4tmtes3236Tehnologija i metodika treninga - ekipni sportoviizbornistručno aplikativni2264
4tmtss3236Tehnologija i metodika treninga - sportova snageizbornistručno aplikativni2264
4tmtmk3236Tehnologija i metodika treninga - mlađe kategorijeizbornistručno aplikativni2264
10103020
Četvrti semestar
5msr4129Medicina sporta i rekreacijeobaveznistručni3396
6bms4129Biomehanika sportaobaveznistručni3396
7zos4136Zamor i oporavak u sportuobaveznistručni2264
Izborna grupa 4 (bira se 6 ESPB)
8tmtf4236Tehnologija i metodika treninga - fitnesizbornistručno aplikativni2264
8ems4236Ekologija i meteoroligija u sportuizbornistručno aplikativni2264
10103020
20206040

Treća godina

Peti semestar
1isss5139Ishrana, suplamenti i stimulativna sredstva u sportuobaveznistručno aplikativni3396
2mttp5139Metodika tehničke i taktičke pripreme sportistaobaveznistručno aplikativni3396
3pss5136Performanse sportista i selekcijaobaveznistručno aplikativni2264
4stp5136Stručna praksaobaveznistručno aplikativni2264
Šesti semestar
5rkg6113Retorika i kultura javnog govoraobavezniakademsko obrazovni1132
Izborna grupa 5 (bira se 7 ESPB)
6osrtsi6237Osnovi stručnog rada trenera - sportske igreizbornistručno aplikativni3376
6osrtis6237Osnovi stručnog rada trenera - individualni sportoviizbornistručno aplikativni3376
6osrtf6237Osnovi stručnog rada trenera - fitnesizbornistručno aplikativni3376
6osrtsr6237Osnovi stručnog rada trenera - rekreacijaizbornistručno aplikativni3376
6osrtsp6237Osnovi stručnog rada trenera - sportski plesizbornistručno aplikativni3376
Izborna grupa 6 (bira se 14 ESPB)
7tmtž6237Tehnologija i metodika treninga ženaizbornistručno aplikativni3376
7tmts6237Tehnologija i metodika treninga starijih osobaizbornistručno aplikativni3376
7uzsr6237Unapređenje zdravlja kroz sport i rekreacijuizbornistručno aplikativni3376
7mljr6237Menadžment ljudskih resursaizbornistručno aplikativni3376
8zav6136Završni radobaveznistručno aplikativni6
10103020
20206040
6060180120