Header

Osnovne strukovne studije

Svrha

sport i sportska rekreacija
Svrha studijskog programa Sport i rekreacija je:

  • Ovladavanje opštim znanjima iz oblasti filozofije, sociologije, pedagogije, psihologije sporta i sportske rekreacije i upoznavanje sa istorijom i razvojem sporta i olimpizma u svetu i kod nas.
  • Ovladavanje opštim znanjima iz oblasti prirodnih nauka koje su neophodne za razumevanje sportske dijagnostike i osnovnim metodama testiranja sportista i rekreativaca u trenažnom procesu.
  • Ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti sportskog prava i mendžmenta u sportu i sportskoj rekreaciji, sportskim organizacijama i događajima.
  • Osposobljavanje studenata da kao budući treneri primenjuju i promovišu stečena znanja iz oblasti savremenih tehnologija i metodike treninga u sportu i sportskoj rekreaciji u različitim sportskim disciplinama i kategorijama.
  • Osposobljavanje studenata da samostalno planiraju, organizuju i realizaciju trening u različitim sportskim dispilinama i kategorijama.