Header

Studenti

Raspored ispita

RASPORED ISPITA - APRIL 2017


- NOVI PROGRAM -

Filozofija i sociologija sporta i sportske rekreacije26.04.11:00
Pedagogija i psihologija sporta24.04.11:00
Engleski jezik 120.04.11:30
Informatika sa statistikom u sportu25.04.11:00
Istorija sporta i olimpizam26.04.11:00
Ritmične i plesne strukture u sportu i rekreaciji27.04.11:30
Engleski jezik 220.04.11:30
Funkcionalna anatomija05.04.14:00
Biohemija sporta10.04.11:00
Sportsko pravo18.04.09:30
Menadžment u sportu i sportskoj rekreaciji18.04.11:30
Menadžment sportskog objekta18.04.11:30
Menadžment sportskog događaja18.04.11:30
Fiziologija sporta i sportske rekreacije12.04.14:00
Teorija treninga sa antropomotorikom19.04.10:00
Tehnologija i metodika treninga - individualni sportovi19.04.10:00
Tehnologija i metodika treninga - ekipni sportovi19.04.10:00
Tehnologija i metodika treninga -sportovi snage12.04.13:00
Tehnologija i metodika treninga -mlađe kategorije21.04.11:30