Header

Studenti

Raspored ispita

JULI 2017


- NOVI PROGRAM -

Filozofija i sociologija sporta i rekreacije17.07.11:00
Pedagogija i psihologija sporta10.07.10:00
Engleski jezik 106.07.10:00
Informatika sa statistikom u sportu05.07.10:00
Istorija sporta i olimpizam17.07.11:00
Ritmične i plesne strukture u sportu i rekreaciji13.07.11:00
Engleski jezik 206.07.10:00
Funkcionalna anatomija12.07.14:00
Sportsko pravo13.07.10:00
Menadžment u sportu i rekreaciji04.0711:00
Menadžment sportskog objekta04.0711:00
Menadžment sportskog događaja04.0711:00
Fiziologija sporta i rekreacije12.07.14:00
Teorija treninga sa antropomotorikom11.07.10:00
Tehnologija i metodika treninga - individualni sportovi11.07.10:00
Tehnologija i metodika treninga - ekipni sportovi11.07.10:00
Tehnologija i metodika treninga - sportovi snage12.07.11:00
Tehnologija i metodika treninga - mlađe kategorije07.07.11:00
Medicina sporta i rekreacije12.07.14:00
Biomehanika sporta07.07.11:00
Zamor i oporavak u sportu12.07.14:00
Tehnologija i metodika treninga - fitnes12.07.11:00