Header

Studenti

Raspored ispita

RASPORED ISPITA - MART 2017


- NOVI PROGRAM -

Filozofija i sociologija sporta i sportske rekreacije15.03.10:30
Pedagogija i psihologija sporta13.03.10:30
Engleski jezik 109.03.11:30
Informatika sa statistikom u sportu14.03.13:00
Istorija sporta i olimpizam15.03.10:30
Ritmične i plesne strukture u sportu i rekreaciji23.03.11:00
Engleski jezik 209.03.11:30
Funkcionalna anatomija22.03.14:00
Sportsko pravo21.03.11:30
Fiziologija sporta i sportske rekreacije22.03.14:00
Teorija treninga sa antropomotorikom15.03.10:00
Engleski jezik 309.03.12:30
Tehnologija i metodika treninga - individualni sportovi15.03.10:00
Tehnologija i metodika treninga - ekipni sportovi15.03.10:00
Tehnologija i metodika treninga -sportovi snage09.03.11:30
Tehnologija i metodika treninga -mlađe kategorije24.03.11:30