Header

Studenti

Raspored ispita

RASPORED ISPITA - JUNI 2017


- NOVI PROGRAM -

Filozofija i sociologija sporta i rekreacije28.06.11:00
Pedagogija i psihologija sporta19.06.10:00
Engleski jezik 115.06.10:00
Informatika sa statistikom u sportu20.06.11:00
Istorija sporta i olimpizam28.06.11:00
Ritmične i plesne strukture u sportu i rekreaciji22.06.11:00
Engleski jezik 215.06.10:00
Funkcionalna anatomija07.06.14:00
Biohemija sporta16.06.11:00
Sportsko pravo05.06.10:00
Menadžment u sportu i rekreaciji06.06.11:00
Menadžment sportskog objekta06.06.11:00
Menadžment sportskog događaja06.06.11:00
Fiziologija sporta i rekreacije07.06.14:00
Teorija treninga sa antropomotorikom27.06.10:00
Tehnologija i metodika treninga - individualni sportovi27.06.10:00
Tehnologija i metodika treninga - ekipni sportovi27.06.10:00
Tehnologija i metodika treninga - sportovi snage21.06.11:00
Tehnologija i metodika treninga - mlađe kategorije07.06.11:00
Medicina sporta i rekreacije07.06.14:00
Biomehanika sporta07.06.11:00
Zamor i oporavak u sportu07.06.14:00
Tehnologija i metodika treninga -fitnes21.06.12:00