Header

Studenti

Raspored ispita

RASPORED ISPITA - MAJ 2017


- NOVI PROGRAM -

Filozofija i sociologija sporta i rekreacije31.05.11:00
Pedagogija i psihologija sporta29.05.11:00
Engleski jezik 118.05.11:30
Informatika sa statistikom u sportu30.05.11:00
Istorija sporta i olimpizam31.05.11:00
Ritmične i plesne strukture u sportu i rekreaciji25.05.11:30
Engleski jezik 218.05.11:30
Funkcionalna anatomija24.05.14:00
Sportsko pravo16.05.11:30
Menadžment u sportu i rekreaciji23.05.11:30
Menadžment sportskog objekta23.05.11:30
Menadžment sportskog događaja23.05.11:30
Fiziologija sporta i rekreacije24.05.14:00
Teorija treninga sa antropomotorikom17.05.10:00
Tehnologija i metodika treninga - individualni sportovi17.05.10:00
Tehnologija i metodika treninga - ekipni sportovi17.05.10:00
Tehnologija i metodika treninga -sportovi snage10.05.13:00
Tehnologija i metodika treninga -mlađe kategorije04.05.11:30