Header

Studenti

Raspored ispita

Stari program

JULI 2017


- STARI PROGRAM -

Engleski jezik 106.07.10:00
Sportski menadžment04.07.11:00
Funkcionalna anatomija12.07.14:00
Teorija i istorija sporta17.07.11:00
Sportska informatika04.07.11:00
Engleski jezik 206.07.10:00
Fiziologija sa biohemijom sporta12.07.14:00
Teorija treninga sa antropomotorikom11.07.10:00
Biomehanika sporta07.07.11:00
Sportsko pravo13.07.10:00
Sportska medicina12.07.14:00
Tehnologija i metodika treninga - individualni sportovi11.07.10:00
Tehnologija i metodika treninga - ekipni sportovi11.07.10:00
Metodologija istraživanja u sportu04.07.11:00
Tehnologija i metodika treninga starijih osoba13.07.11:00
Olimpijsko obrazovanje17.07.11:00
Higijena, ishrana i oporavak sportista12.07.14:00
Tehnologija i metodika treninga sa mlađim kategorijama - individualni sportovi07.07.11:00
Tehnologija i metodika treninga sa mlađim kategorijama -
ekipni sportovi07.07.11:00
Unapređenje sporta i zdravog života13.07.11:00
Tehnologija i metodika treninga žena - individualni sportovi13.07.11:00
Tehnologija i metodika treninga žena - ekipni sportovi13.07.11:00
Osnove stručnog rada trenera - individualni sportovi07.07.11:00
Osnove stručnog rada trenera - ekipni sportovi07.07.11:00
PRAKTIČNA NASTAVA - ispit12.07.10:00