Header

Studenti

Raspored ispita

Stari program

FEBRUAR 2018


- STARI PROGRAM -

Biomehanika sporta09.02.11:00
Tehnologija i metodika treninga - individualni sportovi12.02.10:00
Tehnologija i metodika treninga - ekipni sportovi12.02.10:00
Tehnologija i metodika treninga starijih osoba08.02.11:00
Olimpijsko obrazovanje28.02.11:30
Higijena, ishrana i oporavak sportista22.02.10:00
Tehnologija i metodika treninga sa mlađim kategorijama - individualni sportovi09.02.11:00
Tehnologija i metodika treninga sa mlađim kategorijama - ekipni sportovi09.02.11:00
Unapređenje sporta i zdravog života08.02.11:00
Tehnologija i metodika treninga žena - individualni sportovi08.02.11:00
Tehnologija i metodika treninga žena - ekipni sportovi08.02.11:00
Osnove stručnog rada trenera - individualni sportovi09.02.11:00
Osnove stručnog rada trenera - ekipni sportovi09.02.11:00
PRAKTIČNA NASTAVA - ispit07.02.12:00