Header

Studenti

Školarine

Osnovne strukovne studije

Školarina


  • Godišnja školarina za osnovne strukovne studije iznosi 1200 evra .
  • Ako se školarina jednokratno uplati, cena je 1000 evra.
  • Ako se školarina plaća u ratama, prvi deo školarine iznosi 50% (600 evra), a ostatak se raspoređuje u šest jednakih mesečnih rata do kraja tekuće školske godine (dinamika uplate se reguliše Ugovorom o studiranju).
  • Godišnja školarina za strane državljane iznosi 2400 evra.

Ostale naknade


  • Administrativni troškovi upisa i prijemni ispit 4000 dinara.
  • Administrativni troškovi upisa za studente Sportske akademije koji upisuju narednu godinu 1000 dinara.
  • Administrativni troškovi upisa za studente sa drugih visokoškolskih ustanova koji prelaze na Sportsku akademiju 4000 dinara.
  • Polaganje dopunskog ispita 5000 dinara.

Sve uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.


Odluka o visini školarina