Header

Studenti

Školarine

Specijalističke strukovne studije

Specijalističke strukovne studije

Školarina


  • Školarina za specijalističke strukovne studije iznosi 1200 evra.
  • Ako se školarina jednokratno uplati, iznos godišnje školarine cena je 1000 evra.
  • Ako se školarina plaća u ratama, prvi deo školarine iznosi 50% (600 evra), a ostatak se raspoređuje u četiri jednake mesečne rata do kraja tekuće školske godine (dinamika uplate se reguliše Ugovorom o studiranju).
  • Godišnja školarina za strane državljane iznosi 2400 evra.

Ostale naknade


  • Naknada za administrativne troškove upisa i prijemni ispit 4000 dinara.
  • Naknada za polaganje dopunskog ispita 2000 dinara.

Sve uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.


Odluka o visini školarina