Header

Vesti

UPIS 2016/17.

Konkurs za upis studenata na Sportsku Akademiju 2016.

Datum: 26.04.2016 • • Pogledano: 3492
Visoka škola strukovnih studija

"SPORTSKA AKADEMIJA"

Beograd

u skladu sa čl. 83. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 100/2007 autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015- autentično tumačenje i 68/2015)

raspisuje KONKURS


 • za upis 50 studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2016/2017. godini na studijski program SPORT I SPORTSKA REKREACIJA
 • za upis 25 studenata na specijalističke strukovne studije u školskoj 2016/2017. godini na studijski program SPORTSKA REKREACIJA
 • za upis 25 studenata na specijalističke strukovne studije u školskoj 2016/2017. godini na studijski program TRENING U VRHUNSKOM SPORTU

Uslovi za upis na osnovne strukovne studije

(studije prvog stepena)

 • završena srednja škola (diploma i svedočanstva svih razreda srednje škole);
 • položeni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti (ili potvrda o aktivnom bavljenju sportom);
 • uplaćena školarina i troškovi upisa.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata ispita za proveru sposobnosti i sklonosti odnosno predate potvrde o aktivnom bavljenju sportom.

Uslovi za upis na specijalističke strukovne studije

(studije drugog stepena)

 • završene osnovne strukovne ili akademske studije iz oblasti sporta, sportske rekreacije i fizičkog vaspitanja (diploma o završenim studijama prvog stepena) ili završene srodne i nesrodne osnovne strukovne ili osnovne akademske studije uz ispunjavanje posebnih uslova;
 • prosečna ocena najmanje 8 na osnovnim studijama ili položen prijemni ispit;
 • uplaćena školarina i troškovi upisa.

Redosled kandidata za upis na specijalističke studije utvrđuje se na osnovu prosečne ocene sa osnovnih akademskih ili strukovnih studija ili rezultata prijemnog ispita.

Postupak sprovođenja konkursa


 • prijavljivanje kandidata vršiće se svakog radnog dana od 10 do 15 časova do 22.07.2016. i nakon godišnjeg odmora od 22.08.2016. godine;
 • u periodu od 22.07. do 22.08.2016. godine, važne informacije o upisu mogu se dobiti pozivom na broj 063/354-672
 • potrebna dokumentacija: original ili overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi, svedočanstva srednje škole (za osnovne strukovne studije), original ili overena fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama (za specijalističke studije), izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje, dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa, prijavni list.


Školarina iznosi iznosi 1200 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate) po godini studija. Studenti uplaćuju polovinu školarine prilikom upisa, a preostali deo mogu platiti u šest mesečnih rata u periodima koji su unapred određeni odlukom škole.

Studenti koji školarinu plate jednokratno ostvaruju pravo na popust, te školarina sa popustom iznosi 1000 evra (u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate), po godini studija.

INFORMACIJE I PRIJAVE NA TELEFONE


011/24-01-486
Vjekoslava Kovača 11
Beograd
www.sportsacademy.edu.rs

Preuzmi tekst konkursa